Przeskocz do treści

Dofinansowania

Misją PFRON-u jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. PFRON stworzył programy dofinansowań na zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz na szkolenia w zakresie nabytego sprzętu:

Aktywny Samorząd 2018

Struktura programu:
Moduł I, obszar B dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Tutaj mamy dwa zadania,:

a) Zadanie 1, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
-
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych, należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe, SMA)
Kwota dofinansowania – 5000zł, przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10%.
Łącznie można otrzymać zatem 5500zł (5000zł dofinansowania + 500zł wkładu własnego)

b) Zadanie 2, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Kwota dofinansowania – 2000zł. Nie ma wymogu wkładu własnego.

Termin przyjmowania wniosków upływa 30 sierpnia 2018.

Wnioski należy złożyć w Samorządzie Powiatowym, właściwym dla miejsca zamieszkania, tj.:
-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

Więcej informacji można znaleźć na stronie PFRON-u:
Aktywny Samorząd 2018